Sofia arbetar för närvarande framförallt med Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör och med sin nystartade Ensemble Å, parallellt med föräldraledighet. Sofia brinner för den nutida konstmusiken och samarbetar regelbundet med tonsättare och musiker.

Läs mer om Sofias ensembler och senaste projekt här.


Dirigent och körpedagog

Sedan 2016 arbetar Sofia heltid som kördirigent och lärare i musikteori vid Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens Gymnasium. Sofia är sedan 2023 ledare för Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör.

Dirigent och konstnärlig ledare

2021 grundade Sofia äntligen sin egen professionella vokalensemble bestående av 16 sångare.

Sofia är en av grundarna av det nystartade körledarnätverket WCCN. Organisationen skall verka för kördirigenters utveckling och fortbildning världen över.

Sofia är samordnare av den nationella rekryteringen av sångare från Sverige till World Youth Choir – Världsungdomskören (WYC). Som ensemblesångare är Sofia engagerad i   Chamber Choir of Scandinavia, en ensemble bestående av WYC alumni, där hon också är körens ordförande/projektledare. Som en del av detta sjunger hon också i solistensemblen  Connected


Sofia är ordförande i styrelsen för Uruppförandeklubben, en organisation som verkar för fler uruppföranden inom den klassiska konstmusiken. 

Album

Sofia har hittills producerat tre album/fonogram:

Fields of Light

Uppsala Vokalensemble framför nyskriven musik av bl.a. Matthew Peterson, tillsammans med Josefina Paulson på nyckelharpa. 

Footprint Records (2020) 

UrVerk

Uppsala Vokalensemble framför musik beställt och uruppfört av kören. Musik av Martin Q Larsson, Emil Råberg och Maria Lithell Flyg. Jesper Eriksson medverkar på saxofon.

Footprint Records (2017)


Jubilate A Scalpella

A Scalpella – Medicinska föreningens Kammarkör firar jubileum och gör en jubileumsskiva med blandad repertoar.

LivingSound (2013)

Sofia medverkade även som dirigent på   Albumet Naturkraft (Silvana Imam) med körarrangemang av Jacob Mühlrad,  Rockatorium av Niclas Dahl, samt dirigerade uppsättningen av   Jesus Christ Superstar (Mörk, Malm och Gardelin, 2018).