Biografi

Sofia Ågren (f.1985) är utbildad kör- och orkesterdirigent vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (studier för prof. Fredrik Malmberg, Mats Nilsson, Glenn Mossop). Hon innehar även en Master of Arts in Education med inriktning körmetodik (huvudämneslärare Helene Stureborg, Incca Rasmussen) och med klassisk sångmetodik som specialisering. Sofia har tidigare läst musikvetenskap, kördirigering och musikteori vid Uppsala Universitet (för Stefan Parkman, Robert Sund) och Stockholms Universitet, samt studerat dirigering privat för prof. Anders Eby. Som en del av sina studier har Sofia arbetat med ensembler såsom Radiokören, Eric Ericsons kammarkör och KMH Vokalensemble.

Sofia är dirigent för Uppsala Vokalensemble och arbetar heltid som kördirigent på Stockholms Musikgymnasium / Kungsholmens Gymnasium. Hon har tidigare arbetat på Adolf Fredriks musikklasser och i sin tjänst ansvarat för internationellt erkända Adolf Fredriks Flickkör samt Kungl. Operans barnkör. Hon har även arbetat med bl.a. Gustaf Sjökvist Kammarkör, A Scalpella – Medicinska föreningens Kammarkör (2007-2016), S:t Jacobs Kammarkör och Adolf Fredriks Vokalensemble. Sofia anlitas även som föreläsare (bl.a. vid musikkonservatoriet i Milano, Ljubljana, EIC i stockholm) och lärare i dirigering/gehör.

Hon är en av initiativtagarna till det nationella projektet Levande körmusik, en plattform för nutida körmusik, tonsättare och kördirigenter.  Projektet sker i samarbete med Föreningen Sveriges Tonsättare, Svensk Musik och STIM Promotionnämnd. Sofia brinner för den nutida konstmusiken och samarbetar regelbundet med tonsättare och musiker, två resultat är det nyligen utgivna albumet ”UrVerk” med musik skriven för och uruppförd av Uppsala Vokalensemble samt körsatserna på Silvana Imams album ”Naturkraft”.

Sofia är även en hängiven ensemblesångare och har bl.a. sjungit i World Youth Choir, KMH Sångarensemble, Kungl.Musikhögskolans Kammarkör, Adolf Fredriks Vokalensemble, Storkyrkans Vokalensemble m.fl. Sofia är också projektledare för Chamber Choir of Scandinavia samt sjunger i vokalensemblen Connected.

 

sofia ågren ork

Foto: Gina Mannberg