Sofia är dirigent för Ensemble Å sedan 2021 och Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör sedan 2023. Hon arbetar heltid som kördirigent på Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens Gymnasium sedan 2016, och undervisar under våren 2024 på Kungl. Musikhögskolan.  Sofia var dirigent för Uppsala Vokalensemble mellan 2011 och 2022 och har även arbetat med bl.a. Gustaf Sjökvist Kammarkör, Radiokören, S:t Jacobs Kammarkör, Adolf Fredriks Vokalensemble och A Scalpella – Medicinska föreningens Kammarkör (2007-2016). Hon har tidigare arbetat på Adolf Fredriks musikklasser och i sin tjänst ansvarat för internationellt erkända Adolf Fredriks Flickkör samt Kungl. Operans barnkör. 2018 var hon en av initiativtagarna till projektensemblen Verano Vokalensemble som hon också har arbetat med projektvis.

Sofia fortsätter ständigt att utforska och fascineras av kören som instrument, och dess oändliga möjligheter. Hennes konsertprogram är hennes kompositioner, med repertoar och konsertordning noga utvald och genomarbetad utifrån tema, karaktär och form – ofta sammanvävd av vokala improvisationer eller instrumentella soli och mellanspel. Hon arbetar medvetet med vokal improvisation för att utveckla körklang, kreativitet, intonation och ensemblen i sig. Sofia anlitas även som föreläsare och lärare i dirigering, gehör och vokal improvisation, bl.a. vid musikkonservatoriet i Milano, konservatoriet i Ljubljana, Eric Ericson International Centre i Stockholm, Hilton College i Sydafrika och Betel Folkhögskola i Stockholm.

Sofia brinner för den nutida konstmusiken och samarbetar regelbundet med tonsättare och musiker. Hon har har beställt och uruppfört musik av bl.a. Matthew Peterson, Maria Lithell Flyg, Emil Råberg och Mattias Risberg.  Några resultat är albumen Fields of Light och UrVerk tillsammans med Uppsala Vokalensemble (2020, 2017 – Footprint Records), Jacob Mühlrads körsatser på Silvana Imams album Naturkraft (2016) och körstämmorna till Ridley Scotts serie Raised by Wolves. 

Sofia Ågren är utbildad kör- och orkesterdirigent vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (studier för prof. Fredrik Malmberg, Mats Nilsson, Glenn Mossop). Hon innehar även en Master of Arts in Education med inriktning körmetodik (huvudämneslärare Helene Stureborg, Incca Rasmussen) och med klassisk sångmetodik som specialisering. Sofia har tidigare läst kördirigering och musikteori vid Uppsala Universitet (för Stefan Parkman, Robert Sund) och Musikvetenskap på Stockholms Universitet, samt studerat dirigering privat för prof. Anders Eby. Som en del av sina studier har Sofia arbetat med ensembler såsom Radiokören, Eric Ericsons kammarkör och KMH Vokalensemble.

Sofia är även en hängiven ensemblesångare och har bl.a. sjungit i World Youth Choir, KMH Sångarensemble, Kungl.Musikhögskolans Kammarkör, Adolf Fredriks Vokalensemble, Storkyrkans Vokalensemble m.fl. Sofia är också projektledare för Chamber Choir of Scandinavia samt sjunger i vokalensemblen Connected. Hon är Sveriges ”National Recruiter” för World Youth Choir och en av initiativtagarna till WCCN – World Choral Conductors Network. Sofia är ordförande i Uruppförandeklubben.